Moje zdjęcia ilustrujące artykuł Magdy Terleckiej na temat treningu dla narciarzy przed sezonem można ukazały się w grudniowym SKI Magazyn.