Moje cztery zdjęcie wspinaczkowe można zobaczyć w ostatnim numerze Kwartalnika Tatry ( grudzień 2014.)  Zdjęcia ilustrują dyskusję o etosie ludzi gór oraz felieton Kuby Szpilki.